Game Hạo Thiên-hướng dẫn làm nhiệm vụ bang phái 

Bước 1: Đến Định Viễn Thành gặp NPC Nhiệm vụ bang phái Lê Uy nhận nhiệm vụ Bang(có thể nhận) Nhiệm vụ bang phái

Tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Đến Thương mang Thảo Nguyên tiêu diệt Sài Lang

Bước 3: Quay về Thủ vệ Triệu Long hoàn thành nhiệm vụ

 

Nguồn: Hạo Thiên Mobile

Related posts:

  1. Báo Cáo Bang Phái
  2. Phái Bách Bộ
  3. Định Viễn Võ Quán
  4. Phái Tiên Phong
Categories: Nhiệm Vụ

Comments are closed.

Tin Nổi Bật

Game Hạo Thiên

Chuỗi Sự Kiện...

Hạo Thiên Mobile   tổ chức chuỗi sự kiện ...

Game Hạo Thiên

Giải Đấu Nữ...

Sự kiện "Nữ nhi tranh tài" chỉ dành ...

Game Hạo Thiên

Các Hoạt Động...

Game Hạo Thiên -tổ chức các hoạt động ...

Game Hạo Thiên

[Server Song Tử]-Lịch...

Sau sự thành công của giải đấu "Nữ ...

Game Hạo Thiên

Phái Thiên Linh

Game Hạo Thiên-Môn Phái Thiên Linh lấy sức ...